Magazine Logo

Recensie - Een kind dat zich veilig voelt

Marjon Donkers

Ouderschapskennis

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van het in 2017 gepubliceerde Raising a Secure Child van Kent Hoffman, Glen Cooper en Bert Powell met Christine M. Benton. De Nederlandse titel van het boek luidt: Een kind dat zich veilig voelt. Gehechtheid, emotionele veerkracht en nieuwsgierigheid bevorderen met de Cirkel van veiligheid. Een lezenswaardig boek voor ouders en opvoeders dat je helpt om op een nieuwe manier naar de band met je kind te kijken. Je moet er wel voor gaan zitten: Een kind dat zich veilig voelt telt maar liefst 330 pagina’s waar je als (aanstaande) ouder de tijd en rust voor moet zien te vinden. Maar dan heb je ook wat. De auteurs nemen je op bevlogen wijze mee in wat zij beschouwen als één van de meest essentiële aspecten van het ouderschap: een veilige hechting tot stand brengen tussen ouder en kind. Waarom dat zo belangrijk is? Daar wijden de auteurs de eerste twee hoofdstukken aan. In heldere bewoordingen en geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk lichten zij het belang van hechting en veiligheid toe voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Na het lezen van het eerste hoofdstuk zou je als ouder het gevoel kunnen krijgen: oh help, stel dat het mij niet lukt om een veilige hechting met mijn kind te realiseren, dan ondervindt mijn kind daar wellicht levenslang de negatieve gevolgen van. Maar gelukkig wordt deze sluimerende angst in hoofdstuk twee effectief de kop in gedrukt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website