Magazine Logo

Essay - Genen van gemeenschappelijkheid

Carmel Borg

Ouderschapskennis

In een eerder stuk bepleitten Borg en Mayo (2006) dat in het huidige neoliberale klimaat maatschappelijke betrokkenheid, die wordt gepresenteerd als ‘actief democratisch burgerschap’, onder de loep moet worden genomen – en zeker in een politieke context die wordt gekenmerkt door minimale staatsbemoeienis en een schijnbaar onstuitbare opmars van de privatisering van basisvoorzieningen. Carmel Borg maakt zich sterk voor gemeenschappelijke scholing voor ouders en professionals (een leergemeenschap) als een van de mogelijke vormen van gemeenschappelijk handelen – met als uitgangspunt dat dit concept wordt ingezet als een mogelijkheid om een oprechte gemeenschappelijke betrokkenheid te herwinnen ten behoeve van zowel persoonlijke als collectieve verandering. Zo’n leergemeenschap is een omgeving waar, in dit geval, ouders en professionals een gezamenlijk doel hebben. Samen delen en onderzoeken ze de huidige praktijk en proberen zo de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Een leergemeenschap waarin alle betrokkenen intensief samenwerken, kan de cultuur van het hulpverleningssysteem beïnvloeden en veranderen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website