Magazine Logo

Kindbeschrijvingen en diagnostiek

Tije Koopmans en Bart Siebelink

Ouderschapskennis

Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, vraagt al vijftien jaar lang ouders (of verzorgers) het aangemelde kind in hun eigen woorden te beschrijven. Dit heeft 27.774 kindbeschrijvingen opgeleverd (gemiddeld acht per kind). Deze beschrijvingen bleken zinvol vertaald te kunnen worden in termen van het Vijf Factoren Model van persoonlijkheid. Vervolgens is de bruikbaarheid van deze kindbeschrijvingen in relatie tot (type van) psychopathologie onderzocht. De vrij gekozen kindbeschrijvingen bleken klinisch relevante aspecten van het kind weer te geven. Kan de door ouders als prettig ervaren taak het kind in hun eigen woorden te beschrijven van toegevoegde waarde zijn bij diagnostiek en indicatiestelling? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website