Magazine Logo

Wat fijn dat júllie er zijn!

Maartje van Amsterdam & Lianne Bonants

Ouderschapskennis

‘Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!’ Onze studenten zijn, net als de rest van Nederland, in de ban van De Luizenmoeder. Dat deze televisieserie zo aanslaat, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de basisschool – en de thema’s die er spelen – voor ons allemaal bekend zijn. Humoristisch, luchtig en tegelijkertijd scherp en liefdevol schetsen de makers een beeld van de samenleving in het klein, waarin personages worstelen met verwachtingen over zichzelf en de ander. Dat leidt tot ongemakkelijke en heel herkenbare situaties. We lachen om de directeur, de leerkrachten en om de ouders. Maar in recensies zijn het vooral de ouders die heftig worden bekritiseerd. Dat heeft ons verbaasd. Biedt De Luizenmoeder bruikbaar lesmateriaal om studenten uit te dagen een visie op solidariteit met ouders te ontwikkelen? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website