Magazine Logo

Effectiviteit van lotgenotencontact bij volwassenen met autisme

Marline Pijler-Swelsen

WTA

Door heel het land worden lotgenotengroepen georganiseerd voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale tot hogere intelligentie. Als opdrachtgevers waren Stichting MEE Zuid-Limburg (MEE) en Stichting Lotgenoten Groep Autisme Limburg (LGAL) benieuwd naar de effectiviteit van deelname aan deze groepen. Voor dit doel werd een vragenlijst ontwikkeld en ingevuld door participanten van lotgenotengroepen van de MEE, LGAL, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de vereniging Personen uit het Autisme Spectrum (PAS). De onderzoeksvraag was drieledig. Welke effecten heeft deelname aan een lotgenotengroep voor volwassenen met ASS plus een normale tot hogere intelligentie? Welke interventies ervaren participanten als ondersteunend? En, behalen MEE en LGAL de gestelde doelen voor lotgenotencontact? Volgens de respondenten heeft deelname aan lotgenotencontact een positief effect. Er ontstaat een beter zelfgevoel bij het ervaren van wederzijdse ondersteuning, meer kennis en vaardigheden over ASS. Bovendien heeft deelname een preventieve werking (minder gebruik van professionele zorg). Ook doelstellingen zoals het verwerken en accepteren van de ASS-diagnose, elkaar ondersteunen en adviseren over het hanteren van beperkingen in het dagelijkse leven en elkaar ondersteuning en advies geven in omgang met ASS bij onbegrip uit de omgeving worden gerealiseerd. Echter, het meedoen van mensen zonder ASS in een lotgenotengroep voor mensen met ASS lijkt minder wenselijk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website