Magazine Logo

Kwestie: Solidariteit als instrument

Erna Molenaar

Waardenwerk

‘Het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen (groepen) mensen is altijd een rode draad in mijn werk als sociaal werker geweest. 1 Samenwerking tussen mensen die het alleen niet redden, hulptroepen uit hun eigen familie of netwerk, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Daar rollen altijd creatieve oplossingen uit voort, zowel voor mensen individueel als voor doelgroepen, buurten en wijken. Dat zijn oplossingen die aansluiten bij waar mensen zelf warm voor worden. In veel van die projecten komen nieuwe, creatieve verbindingen tot stand tussen gewone oplossingen van mensen zelf, initiatieven vanuit verenigings- en bedrijfsleven en specialistische kennis (psychiatrie, jeugdzorg, schuldhulpverlening). Hierin laat ik me leiden door wat ik zie als de kernwaarden en basisprincipes van mijn vak. Sociaal werkers helpen (groepen) mensen bij het (weer) ontdekken van en vertrouwen op hun eigen krachtbronnen en oplossingen. Bij het leven met de butsen, deuken en beperkingen die een mens nu eenmaal oploopt in het bestaan – de een jammer genoeg meer dan de ander. Sociaal werk helpt onzekerheden te overwinnen om hulp te vragen en hulp te bieden, en verbindt mensen en partijen met elkaar. Ondersteuning en zorg wordt daarmee duurzaam en geeft zelfvertrouwen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website