Magazine Logo

Essay - Autisme: een begripsanalyse

Kristien Hens

WTA

Als we praten over autisme lijkt het of we intuïtief aanvoelen wat we met die term bedoelen. Toch heeft het autisme meerdere betekenislagen die elkaar niet noodzakelijk geheel overlappen. Leo Kanner beschreef autisme als een ontwikkelingsstoornis uit de kindertijd. Voor Hans Asperger was het een levenslange persoonlijkheidspathologie. Vandaag de dag wordt autismespectrumstoornis gediagnosticeerd door een assessment van gedragingen en van disfunctioneren. Men gaat ervan uit dat er een onderliggende oorzaak is van de gedragingen die gedefinieerd zijn in de DSM: zo wordt autisme soms verklaard door een gebrekkige Theory of Mind, of door zwakke centrale coherentie. Recentere theorieën bekijken autisme als een “andere” (zintuiglijke) informatieverwerking. Sociologen en historici hebben geprobeerd te verklaren waarom autisme als zeldzame pathologie ontdekt werd in het midden van de twintigste eeuw en waarom er nu zoveel diagnoses worden gesteld. Ook op het vlak van appreciatie van autisme zijn er verschillen. Sommigen zullen autisme zien als een te vermijden of te verhelpen handicap, terwijl het voor anderen een neutraal neurologisch verschil is met de norm en dat het beter ondersteund moet worden door de maatschappij. Al deze betekenislagen zijn van belang voor de ethiek van autisme. Ik zal dit aantonen aan de hand van de casus ‘vroege detectie’. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website