Magazine Logo

Recensie De therapeut & Anna. Een inzichtgevende psychotherapie

Denise Robbesom

Waardenwerk

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw staat hersenonderzoek volop in de belangstelling. Er is een sterke toename van wetenschappelijke en populaire publicaties op het gebied van de neurobiologie. De verwachtingen van dit vakgebied zijn hoog. Maar hebben al deze onderzoeken ook geleid tot echte vooruitgang in de psychiatrie? Volgens psychiater Jaap Wijkstra is de vooruitgang beperkt. In de psychiatrie is de medische kant relevant, maar als therapeut is het van belang om mensen goed te begeleiden. Het denken vanuit een overheersend medisch-biologisch model staat volgens Wijkstra het begrip en inzicht in het lijden van de patiënt in de weg. Wijkstra schreef daarom het boek De therapeut & Anna. Een inzichtgevende psychotherapie waarin hij de andere kant van de psychiatrie – de aandacht voor de psyche – wil belichten. Het belang van de psyche en de praktijk van de psychodynamische psychotherapie komen daarin aan bod. Wijkstra koos voor een dialoogvorm, waardoor de lezer deelgenoot wordt van de gesprekstherapie. Het boek begint met een beschrijving van een scène uit et leven van de (fictieve) patiënt Anna. Zij heeft een liefdesrelatie met een man, maar ze voelt niet dat ze waarde voor hem heeft. Dit probleem is zo groot dat ze suïcide overweegt. Ze besluit een afspraak te maken met een psychiater. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website