Magazine Logo

Verslag van een kleinschalig onderzoek in de waardenwerkplaats ‘Horizontaal Organiseren’

Adriaan Bekman (met medewerking van Harry Kunneman)

Waardenwerk

Tot de activiteiten van de Stichting Waardenwerk behoort het bevorderen van kleinschalig praktijkgericht onderzoek naar ervaringen met werk dat deugt en deugd doet in ‘waardenwerkplaatsen’. Een van die werkplaatsen is Horizontaal Organiseren. Adriaan Bekman was de initiatiefnemer voor deze werkplaats en heeft Harry Kunneman uitgenodigd die samen met hem vorm te geven. Dit artikel doet verslag van een kleinschalig onderzoek dat het afgelopen jaar in deze werkplaats ondernomen is samen met een aantal eindverantwoordelijke bestuurders uit verschillende elden die zich verbonden voelen met het gedachtengoed rond horizontaal organiseren. Dit onderzoek omvatte drie componenten. In de eerste plaats drie intensieve gesprekken op drie middagen, waarin de deelnemers eigen ervaringen inbrachten en samen uitdiepten rond het bevorderen van werk dat deugt en deugd doet vanuit hun eigen ervaringen en vragen als eindverantwoordelijk bestuurder. In de tweede plaats een persoonlijke op schrift gestelde reflectie van de deelnemers op hun bevindingen uit de gesprekken. En tenslotte een afsluitende reflectie in de vorm van dit artikel. De bestuurders die deelnamen waren: Astrid Berendsen, Kees Boele, Marianne van der Harten, Willem den Hartog, Jaap Jongejan, Merlijn Trouw en Egbert Oppenhuizen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website