Magazine Logo

Inleiding: Normatieve professionalisering in het onderwijs

Dr. Michiel de Ronde

Waardenwerk

Nederland kent een rijke traditie aan denkende doeners in het onderwijs die van binnenuit bijdragen aan een doorgaande discussie over de bedoeling, invulling en organisatie van het onderwijs in onze samenleving. Het betreft mensen uit de praktijk die reflecteren op hun praktijk, daarbij gevoed door denkbeelden uit de filosofie, schone letteren en andere intellectuele en kunstzinnige bronnen. Alderik Visser laat daar een voorbeeld van zien via zijn bespreking van het boek van Sjoerd Karsten die een biografie schreef over Adriaan Henri Gerhard als maatschappijvernieuwer, vrijdenker en pedagoog. De bespreking nodigt uit om het boek ter hand te nemen en via het werk van Karsten kennis te maken met een vitale, maar weinig gekende stroom in de Nederlandse pedagogiek, belichaamd in deze Gerhard uit de interessante overgangsperiode van de 19e naar de 20e eeuw. Alderik Visser nodigt uit om het gesprek aan te gaan me deze bovenmeester, onder andere rond de gedachte van een seculiere deugdenleer die ook nu weer actueel is. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website