Magazine Logo

Leven in verhalen

Bas van den Berg

Waardenwerk

Proloog Michiel de Ronde heeft ons werkelijk verrast met een bijzonder en vernieuwend boek over zelfonderzoek in de professionele praktijk. Het boek nodigt professionals in de zorg, in het onderwijs en in dienstverlenende beroepen uit zich te bekwamen in zelfinzicht door middel van een verhalende en verbeeldende aanpak. Het boek is uitermate goed geschreven in prachtig en veerkrachtig Nederlands. Het is een werk dat praktische en tegelijkertijd speelse manieren aanreikt om taal vinden voor wat je meemaakt in je beroep, en die ervaring te verbinden met een ‘bron van levenswijsheid’ als bijvoorbeeld een sprookje, een bijbelverhaal of een gedicht. Het spiegelen van momenten uit het levensverhaal in beelden uit het bronverhaal leidt veelal tot dieper inzicht en tot werkelijk vernieuwend handelen in de eigen werkpraktijk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website