Magazine Logo

Ontwikkeling naar Professionals governance

Claudia Krivec

Waardenwerk

Het ontwikkelen van een professionele identiteit is een voortdurend leerproces, dat nog maar net begonnen is als het diploma dat startbekwaamheid aangeeft, op zak is. Een proces dat vraagt om reflectie maar ook om inbedding in een leergemeenschap, waar men als onderdeel van een collectief de opgaven van het beroep en het eigen functioneren kan overdenken en bevragen. Dit verhaal is een persoonlijk verhaal, waarin ik graag de ervaringen deel die ik zelf in dit kader heb opgedaan in mijn ontwikkeling als docent in het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Toen ik bijna 25 jaar geleden de universiteit verliet en mij op de arbeidsmarkt ging begeven voor een ‘echte baan’, had ik een helder toekomstbeeld voor ogen: ik wilde docent worden. Dat beeld ging vergezeld met het verlangen dan ook echt een heel goede docent te gaan zijn. Iemand die vanuit liefde voor zijn vak in contact met leerlingen of studenten aan hen kon laten zien, hen kon laten ervaren hoe boeiend allerlei vraagstukken over de mens, de maatschappij en de wereld zijn. Iemand die bij anderen interesses voor dingen wist op te wekken en het plezier van het onderzoeken en weten wist over te dragen. Iemand die kon laten zien dat vragen stellen een van de mooiste menselijke vermogens is en het vermeerderen van je kennis je een nieuwe, bredere kijk op dingen kan geven en werelden kan openen. Ja, ik wilde graag één van hen zijn. Noem het een roeping, als je wilt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website