Magazine Logo

Werken aan persoonlijk leiderschap voor organisatieontwikkeling: zin of onzin?

Antoinette Bolscher en Peter Rombouts

Waardenwerk

In dit artikel belichten we hoe waardenwerk, als praktisch-professioneel handelen, gestalte krijgt in en door het persoonlijk leiderschapsprogramma CALL. Daartoe hebben we interviews gehad met twee programmaleiders en een aantal deelnemers. Hoe is waardenwerk in dit programma voor bestuurders en directeuren aan de orde en hoe kan persoonlijk leiderschap doorwerken in hun organisaties? Leiderschapsprogramma CALL CALL is een leiderschapsprogramma voor bestuurders en directeuren van het bedrijfsleven, de wetenschap, overheid en ngo’s. De afkorting CALL staat voor Centre for Authentic Leadership and Learning. Het programma bestaat sinds 2001, en start dit najaar de 15e editie. De achtergrond is het idee dat er behoefte is aan nieuwe vormen van leiderschap. Lange tijd was de focus van leiders en organisaties gericht op prestaties, effectieve methoden en efficiënt werken door medewerkers. Ook in professionele contexten ontstaat echter steeds meer behoefte aan zingeving: waar draag ik, waar dragen wij aan bij met ons werk en onze organisatie? Dat vraagt in de visie van CALL een authentieke, persoonlijke vorm van leiderschap. Waar sta ik als leider voor? Wat vraagt dit van mij als leider? Om je verantwoordelijkheden als leider te kunnen dragen en op inspirerende wijze in te vullen, is het in de visie van CALL belangrijk dat je jezelf als leider goed kent. Daartoe wordt jaarlijks een ontwikkelingsprogramma geboden voor een groep van ca. 13 mensen, met vijf drie-daagse bijeenkomsten met sprekers en coaches en daarnaast persoonlijke coach-sessies. Uitgangspunten in het programma zijn heelheid, betrokkenheid en persoonlijkheid. Daarbij wordt gewerkt vanuit vier dimensies: mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. CALL gaat uit van de leider, als de hef boom voor verandering en vooruitgang in de eigen organisatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website