Magazine Logo

Grenzen en macht in relationele zorg

Richard Brons

Waardenwerk

In de bijdragen aan het themadeel Begrenzen in relationeel perspectief worden de noties van grens en begrenzen nader onderzocht, enerzijds vanuit de praktijk en het denken over die praktijk van de presentiebenadering, en anderzijds vanuit het perspectief van de normatieve professionalisering. Het gaat dan steeds over praktijken van zorg, waarvan het relationele aspect voor de presentiebenadering voorop staat, terwijl in de NP bijdragen naast die relationaliteit ook het aspect van macht betrokken wordt bij het nadenken over grenzen en begrenzen in de zorg. In aanzet zou mijn bijdrage dan bestaan in een reflectie op de betekenis van macht bij begrenzen in de zorg, als aanvulling bij wat daarover is uiteengezet in de artikelen van Bolscher en Sluijsmans. Beide auteurs refereren in hun behandeling van de aspecten macht en af hankelijkheid, vanuit hun eigen achtergrond als professional en zorgverlener, aan het werk van Jessica Benjamin – deels aan een interpretatie daarvan zoals uitgewerkt door Harry Kunneman (Kunneman, 2017) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website