Magazine Logo

Ingezonden brief

Jos Dröes

WTA

Effectieve herstelinterventies Naar aanleiding van het septembernummer, het themanummer over effectieve herstelinterventies, ontving de redactie op 15 oktober jl. de volgende brief. Geachte redactie, Het nummer van het tijdschrift over ‘Effectieve herstelinterventies’ voorziet in een behoefte en bevat een fraai overzicht van de effectiviteit van een aantal gangbare interventies. Het is jammer dat een veel gebruikte interventie, de Individuele Rehabilitatie Benadering, in dit overzicht niet is vertegenwoordigd met een beknopt artikel. Dat is natuurlijk een keuze. Bij enig speurwerk zijn er misschien nog wel meer interventies die niet op die manier vertegenwoordigd zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website