Magazine Logo

GGZ in de Wijk. Samen werken aan herstel in Amsterdam Zuid

Chris van der Kroon

Participatie

De aanpak GGZ in de Wijk is in stadsdeel Amsterdam Zuid ontwikkeld samen met partners in de wijk: welzijnswerkers, zorgverleners, praktijkondersteuners, huisartsen en bewoners met psychische problematiek. Het stadsdeel wilde weten wat er nodig is om deze bewoners zich welkom te laten voelen in de wijk en wat partners in de wijk nodig hebben om hier een bijdrage aan te leveren. Na ruim een jaar voorbereiding is deze aanpak in januari 2016 gestart. Deze bijdrage blikt terug. Welke conclusies en lessen kunnen we trekken? De aanpak GGZ in de Wijk werd in de praktijk door vier partijen concreet vormgegeven: GGZ inGeest, de ggz-zorgorganisatie in het stadsdeel, welzijnsorganisatie Dynamo (namens de welzijnsorganisaties in stadsdeel Zuid), TEAM ED, de onafhankelijk organisatie van ervaringsdeskundigen, en stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam. Dit samenwerkingsverband heeft zich in 2016 aangesloten bij het landelijk programma Nieuwe Wegen GGZ en Opvang.1 Voor het verder ontwikkelen van de aanpak werd in 2018 en 2019 subsidie ontvangen van ZonMw. Tussen 2016 en 2020 is de aanpak een aantal keren onderzocht. Vanaf 2016 was er financiering door stadsdeel Zuid. Hoe het begon… Het is halverwege 2014. Het rapport ‘Over de Brug’ is net verschenen (Projectgroep Plan van Aanpak EPA, 2014). Marijn van Ballegooijen, de portefeuillehouder Zorg en Welzijn van stadsdeel Amsterdam Zuid, ontmoet Elsbeth de Ruijter, bestuurder bij GGZ inGeest. Zij spreken over een derde meer herstel en onderschrijven beiden de herstelvisie van Over de Brug. Zij trekken samen de conclusie dat inwoners met psychische problematiek beter kunnen werken aan hun herstel wanneer zij zich welkom voelen in hun eigen buurt en wanneer de voorzieningen daar toegankelijk zijn. Een ggz-instelling heeft daar geen expertise in en juist een stadsdeel kan daar een belangrijke rol in spelen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website