Magazine Logo

Verder door doen. Interventie voor meer participatie en welzijn van dak- en thuisloze mensen

Miranda Rutenfrans

Participatie

Verder Door doen is een interventie ontwikkeld specifiek voor het stimuleren van de maatschappelijke participatie in de begeleiding van dak- en thuisloze mensen. Zij ondervinden hierbij extra obstakels. De interventie wordt toegepast in en is ontwikkeld voor instellingen voor maatschappelijke opvang. Ondersteunen van participatie van dak- en thuisloze mensen Maatschappelijke participatie is een actueel onderwerp voor zorg- en welzijnsinstellingen, waaronder de maatschappelijke opvang. Het landelijk beleid is er sinds een aantal jaren sterk op gericht om mensen te laten meedoen aan de samenleving. Participatie leidt immers tot een betere kwaliteit van leven en groter welzijn van mensen (Wallace & Pichler, 2009). Sindsdien hebben verschillende zorg- en welzijnsinstellingen hun dienstverlening aangepast aan het doel om kwetsbare burgers meer te laten meedoen in de maatschappij. Dat komt ook tot uiting in de begeleiding van dak- en thuisloze mensen door organisaties voor maatschappelijke opvang. Bijzondere doelgroep Voor dak- en thuisloze mensen is participeren geen vanzelfsprekendheid. Ze worden niet altijd geaccepteerd door hun omgeving. Soms zijn hun relaties ook beschadigd en is het heel moeilijk om een sociaal netwerk te onderhouden (Van Straaten et al., 2016). Bovendien gaat dak- en thuisloosheid vaak ook gepaard met allerlei problemen, zoals verslaving en psychische of lichamelijke aandoeningen (Gupta, 1995). Dit maakt het evenmin gemakkelijk om sociale contacten op te doen of om een reguliere baan te hebben of te behouden. Juist daarom is adequate ondersteuning zo belangrijk. Organisaties voor maatschappelijke opvang kunnen hieraan bijdragen door interventies te ontwikkelen en te implementeren die cliënten helpen bij deelname aan activiteiten in de samenleving en bij het opdoen van sociale contacten om zo hun welzijn te vergroten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website