Magazine Logo

De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme

Fernando Suárez Müller

Waardenwerk

Wie wenn...Europa wieder erwachen wollte, wenn ein Staat der Staaten uns be-vorstande! Sollte etwa die Hierarchie...das Prinzip des Staatenvereins als intellektuale Anschauung des politischen Ichs seyn?' Novalis (1772-1801) In dit artikel wordt de impliciete hiërarchie van de mensenrechten blootgelegd en op grond daarvan wordt een systeem van grondrechten uitgewerkt dat de grondslag vormt van de humanistiek en de basis legt voor de hoofddoelen en prioriteiten van het humanistisch engagement. Hiërarchie wordt meestal als een negatief begrip beschouwd, maar is in feite de impliciete structuur van een normatief systeem. Eerst zal het begrip hiërarchie in het recht onderzocht worden, in het bijzonder de hiërarchie binnen de mensenrechten. Daarna is het doel de prioriteiten van het humanistische handelen te formuleren. De prioriteiten van dit handelen zijn de kosmopolitisering van de politiek en de extensie van het idee van burgerschap. Beide worden verenigd in het 'idee van Europa'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website