Magazine Logo

Er zijn 14 resultaten voor:

Placeholder image

Bild

Olga de la Fontaine: Bart Keijzer met 'Lena' (zwartwitfoto) Bild ZIE PDF ARTIKEL VOOR BEELD

1-1-2010 - Diepwatercollectief
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg

De afgelopen jaren is de visie op familieleden veranderd: familie wordt niet langer gezien als een storende factor, maar als een bron van informatie en ondersteuning. Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen in de zorg: als informatiebron en samenwerkingspartner voor de hulpverlener, als mantelzorger voor de cliënt en als hulpvrager wanneer de zorg een te zware belasting wordt. De focus van dit artikel ligt op het perspectief van de familie, een belangrijk perspectief dat niet (altijd) samenvalt met het perspectief en de belangen van de cliënt of hulpverlener. Familieleden in de ggz is het centrale thema in twee studies van het Trimbos-instituut1 naar familie-interventies en familiebetrokkenheid bij (F)ACT: welke familie-interventies worden in Nederland toegepast? Wat zijn de ervaringen en effecten? Hoe ervaren familieleden en hulpverleners van (F)ACT het contact en de samenwerking met elkaar? Wat is de meerwaarde van familiebetrokkenheid?

1-1-2010 - Caroline Place en Nicole van Erp
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gedachteleven

Gedachteleven De gedachte die invalt en gelijk, ik nog in gedachten, verdwijnt. Even geschrokken: haar zusters - "wat was dat?" - die zich beschaafd theedrinkend met elkaar verstaan: de een na de ander denkt zichzelf rustig uit of niet bijvoorbeeld omdat de volgende niet meer kan wachten of een vorige nog even terugkomt. Maar dwars daardoorheen komt die ene gedachte die ondoordacht invalt en meteen weer het hazenpad kiest. Die ontsnapt aan het jagend geheugen, een klein leeg spoor achterlaat dat niet meteen dichtgroeit als willen beschaafde gedachten zo'n weg niet gaan - tot geen enkele prijs. Gedachten willen het liefst de vorm bereiken waarin zij uitgedacht en herinnerd. Ja zeker, de meeste gedachten vooral die met karakter haten de vluchtige inval die kleine littekens maakt. Beschaafde gedachten daar blijft, zeg nu zelf, geen spoortje van over, maar enkel herinnering. DRÖES

1-1-2010 - Jos Dröes
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Goede praktijken van participatie in de ggz

Participatie van cliënten en familieleden is momenteel een modewoord. Overheden, cliëntenorganisaties en ggz-instellingen benadrukken de waarde ervan vanuit het idee dat participatie een fundamenteel burgerrecht is (Gordon, 2005) en de kwaliteit van leven en herstel van ggz-cliënten bevordert (Glasby, e.a., 2003; McCann, e.a., 2008). Maar wat is participatie en hoe kunnen we ervoor zorgen dat participatie mogelijk wordt? Om dit beter te begrijpen, gingen we op zoek naar goede praktijken in de ggz, in ons eigen land België, maar ook daarbuiten. In dit artikel beschrijven we de resultaten van deze zoektocht(1).

1-1-2010 - Else Tambuyzer en Chantal Van Audenhove
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstel - De zorg is herstelondersteunende zorg op zijn kop aan het worden!

Ik had er zin in die achtste december. In Utrecht werd het symposium 'Herstelonder-steunde zorg. De nieuwe uitdaging' gehouden, georganiseerd door onder andere Rehabilitatie '92 en HEE (zie de rubriek TOEN in dit Tijdschrift). Op een symposium als dit ontmoet ik altijd mijn 'herstelcollega's'. Mensen met wie ik me verbonden voel na al die jaren, omdat ze passie hebben voor hetzelfde als ik. We mochten ons verheugen in een groot aantal bezoekers. De belangstelling voor herstelondersteunende zorg neemt toe. Verheugend natuurlijk, maar ik miste iets.

1-1-2010 - Lenneke Elfers
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Herstelondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging

Verslag van de plenaire lezingen van het congres op 8 december 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht, georganiseerd door Rehabilitatie '92 in samenwerking met het HEE-team en met medewerking van het kenniscentrum Rehabilitatie en het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen.

1-1-2010 - Bert-Jan Roosenschoon
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

inhoud 2 Redactioneel | Marianne Bassant 4 In memoriam | Judi Chamberlin 5 Van betekenis | Marijke van der Zanden 6 Over de contraproductieve houding van de psychiatrie en de ggz bij stigmatisering | C.J. Slooffen H.A.M. van Alphen f 16 DROËS | Gedachteleven 17 Interview Van psychiater tot vriend. Detlef Petry neemt afscheid van Vijverdal | Marianne Bassant 29 Bild | Diepwatercollectief 30 Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg | Caroline Place en Nicole van Erp 43 Herstel De zorg is herstelondersteunende zorg op zijn kop aan het worden! Lenneke Elfers 47 Shared decision making Michiel Bahler en Henk Oosterveld 54 RE-HABS 56 Goede praktijken van participatie in de ggz | Else Tambuyzer en Chantal Van Audenhove 66 Feed Weten over leven Menno van Veen 69 Toen Herstelondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging | Bert-Jan Roosenschoon

1-1-2010 -
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview - Van psychiater tot vriend. Detlef Petry neemt afscheid van Vijverdal

In oktober 2009 nam Detlef Petry als psychiater afscheid van Psychiatrisch Centrum Vijver-dal. Enkele weken voorafgaand aan zijn afscheid zocht ik hem op in Maastricht. Vanaf het begin van de rehabilitatiebeweging was Petry betrokken bij de ontwikkelingen in Nederland. Ook internationaal heeft hij relaties onderhouden met belangrijke sleutelfiguren binnen vooral de Britse en Duitse rehabilitatiebeweging. Detlef Petry is een held geworden voor veel cliënten, maar bij collega-psychiaters is hij zeer omstreden. Een bevlogen psychiater met een zeer eigenzinnige visie zonder schroom om 'heilige huisjes' omver te werpen.

1-1-2010 - Marianne Bassant
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Over de contraproductieve houding van de psychiatrie en de ggz bij stigmatisering

Stigmatisering van mensen met psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor hun sociale en maatschappelijke positie komen (terecht) steeds meer in de belangstelling te staan. In dit artikel vestigen we de aandacht op de bijdrage die de geestelijke gezondheidszorg zelf heeft geleverd aan stigmatisering. Hierbij gaan we in op de beladen geschiedenis van de psychiatrie en het gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook nu nog, bij de ggz. Een andere koers is noodzakelijk. Wij geven suggesties.

1-1-2010 - C.J. Slooff en H.A.M. van Alphen †
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

R E- H A B S

nieuws Herstelgericht werken positief voor jonge daders Herstelgericht werken heeft een positief effect op de jeugdige daders, het geeft inzicht in hun gedrag en de mogelijkheid te werken aan het herstel van de schade die zij hebben aangericht. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Herstelgericht werken in Teylingereind omvat herstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer en een cursus spreken over schuld (S.O.S.). De doelstellingen van herstelgericht werken zijn verantwoordelijkheid nemen voor het delict en het werken aan herstel jegens slachtoffers, de samenleving en het relationele netwerk van de jongere. Eventuele recidivevermindering kan gezien worden als een gunstig bijeffect. Bron: Het Verwey-Jonker instituut

1-1-2010 -
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel

De belangrijkste thema's die in dit lentenummer aan de orde komen zijn: de participatie van cliënten en familie in de ggz en de stigmatiserende werking die uitgaat van een ggz die in de samenleving een geïsoleerde positie inneemt.

1-1-2010 - Marianne Bassant
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Shared decision making

Regelmatig horen we van cliënten dat ze na een gesprek met hun psychiater teleurgesteld weer naar buiten komen, omdat het gesprek volkomen anders is gelopen dan gehoopt. Dit is een herkenbare situatie voor iedereen die als patiënt bij een medisch specialist komt. Besluitvorming over medische behandeling is vaak een eenzijdig proces, waarbij het patiënten aan informatie over relevante keuzes ontbreekt. In de Verenigde Staten is enkele jaren geleden een programma voor shared decision making ontwikkeld, om cliënten van de ggz te ondersteunen in besluitvorming over medicatie. In navolging hiervan ontwikkelden wij een Nederlandse versie -Samen Keuzes Maken - in samenwerking met het HEE-team en Topicus Zorg. In dit artikel gaan we in op de betekenis van shared decision making, en beschrijven we kort een pilot in twee casemanagementteams van GGZ Noord-HollandNoord.

1-1-2010 - Michiel Bähler en Henk Oosterveld
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Van betekenis

Sterk, rationeel, logisch, perfectionistisch! Mijn opvoeding, mijn werk, mijn wereld. Ten minste, dat dacht ik. Gevoelens en emoties? Natuurlijk waren ze er wel, maar die waren alleen voor mij. De buitenwacht hoefde niet te weten hoe onzeker en verdrietig ik me vaak voelde. Pesterijen in mijn jeugd hadden me geleerd dat je de kwetsbare kant van jezelf beslist niet moest laten zien. En wat kun je allemaal niet verbergen achter een glimlach

1-1-2010 - Marijke van der Zanden
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Weten over leven

feed Weten over leven Ervaringskennis van mensen met langdurende psychische aandoeningen Hilko Timmer en Annette Plooij Amsterdam: Uitgeverij SWP (2009) ' ... dat er wel veel individuele ervaringsverhalen zijn gepubliceerd, maar dat collectieve ervaringskennis van mensen met psychische aandoeningen nog nauwelijks is geëxpliciteerd. Hiermee houdt deze kennis een wat ongrijpbaar karakter en is haar werkzaamheid afhankelijk van de dragers ervan - de ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen die stuk voor stuk opnieuw op zoek moeten naar de verhalen van anderen en dan daaruit zelf de collectieve kennis moeten destilleren' (blz. 12).

1-1-2010 - Menno van Veen
Editie 1 - 2010
Participatie
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website