Magazine Logo

Gemengde scholen als kritische wegwijzers

Monique Leijgraaf

Waardenwerk

Menig artikel of beleidsstuk waarin de relatie tussen school en samenleving een rol speelt, vertrekt vanuit de vooronderstelling dat de school jonge mensen voorbereidt op de samenleving van morgen. Wat dat concreet betekent hangt af van het perspectief van de schrijver: een neoliberaal denker of politicus zal het accent leggen op economische groei en daarmee de school maken tot de institutie die jonge mensen voorbereidt op actieve participatie aan de economie. Vanuit een meer geesteswetenschappelijk perspectief zullen humane en democratische waarden meer benadrukt worden, waarmee de school gezien wordt als een mini-samenleving waarin het menselijk en democratisch samenleven geoefend wordt. Kritische pedagogen daarentegen zullen opwerpen dat met deze nadruk op ‘voorbereiden’ en ‘oefenen’ het gevaar dreigt dat, wellicht onbedoeld en onbewust, in de samenleving bestaande machtsongelijkheden kritiekloos voortgezet worden door het onderwijs, hetgeen de (kansen)ongelijkheid vergroot voor leerlingen uit groepen die vanwege taal, cultuur, geslacht of ras een gemarginaliseerde positie hebben toebedeeld gekregen in de bestaande samenleving. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website