Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 7. Het krachtenmodel - Wat mogelijkheden allemaal mogelijk maken

Jean Pierre Wilken, Michiel Bähler en Toon van Meel

Participatie

In deze bijdrage wordt het krachtenmodel (Strengths Model) beschreven zoals dat ontwikkeld is in de VS. De benadering sluit goed aan bij het empowermentconcept van de herstelbeweging. Het bezoek van prof. Charles Rapp, de geestelijke vader van het model, in 2007 gaf een sterke impuls aan de ontwikkeling in Nederland. De benadering neemt de eigen mogelijkheden van cliënten en de hulpbronnen die natuurlijke omgevingen bieden als uitgangspunt. Het consequent vasthouden aan de eigen regie van de cliënt stimuleert hulpverleners steeds herstelondersteunend te werken. In Nederland wordt het model niet alleen in ambulante settingen (zoals een ACT of ACT-team) toegepast maar ook in klinische settingen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het krachtenmodel verdient nader onderzoek om te weten of het ook in Nederland als een evidence-based interventie ingezet kan worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website