Magazine Logo

Uit het sociale isolement. De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Mirjam van Orden, Robbert Smit, Eddo Velders, Marieke van de Ven, Gisele Vranckx, Jaap van Weeghel

Participatie

De integratie van een sociale trainingstool in de reguliere zorg voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen MiiND is een online community voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen met het doel om het gevoel van sociale verbondenheid te versterken, eenzaamheid te verminderen en hen te ondersteunen bij het (her)ontwikkelen van sociale competenties. Aansluiting bij de behoeften van de doelgroep en integratie in het reguliere zorgproces staan centraal. Een eerste pilotonderzoek laat veelbelovende resultaten zien. Probleemverkenning Mensen zijn op vele manieren onderling verbonden en op elkaar aangewezen. Niemand kan immers zelfstandig in al zijn emotionele, sociale en materiële behoeften voorzien. Daarvoor moeten mensen over enig ‘sociaal kapitaal’ beschikken, oftewel relatienetwerken die gekenmerkt worden door wederkerigheid en onderling vertrouwen (McKenzie, 2006). Vooral duurzame verbindingen - zoals familiebanden, vriendschappen en partnerrelaties - zijn daarbij van groot belang. Uiteraard geldt dit ook voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, echter behoren gezelschap, intieme relaties en seksualiteit tot de meest onvervulde behoeften van deze groep (Van Weeghel, 2008). Het sociale isolement waarin velen terechtkomen, heeft verschillende achtergronden: behalve met individuele beperkingen (ernstige symptomen en een gebrek aan vaardigheden of ervaringen) hebben zij vaak te kampen met ongunstige levensomstandigheden (laag inkomen, weinig sociale steun, langdurig ziekenhuisverblijf) en maatschappelijke barrières (stigmatisering, ondoorzichtige regelingen; (Linz & Sturm, 2013; Savla, Vella, Armstrong, Penn, & Twamley, 2013). Een verarmd en weinig steunend netwerk werkt gevoelens van vereenzaming, een geringe zelfachting en een lage ervaren kwaliteit van leven in de hand en leidt tot een verhoogd risico om sociaal gemarginaliseerd te raken (Linz & Sturm, 2013). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website