Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Willem Schinkel en het humanisme - Grensbewoner en/of bruggenbouwer?

Martien Schreurs

Waardenwerk

In multiculturele samenlevingen worden voortdurend grenzen getrokken tussen mensen die er deel van uitmaken en zij die erbuiten vallen. In een dergelijke context ontmaskert Schinkel integratieproblemen als het streven naar grensbewaking. Schinkel roept intellectuelen op om die grenzen kritisch te verkennen: zij moeten grensbewoners worden. In dit artikel plaatst Mar-tien Schreurs kritische kanttekeningen bij de wijze waarop Schinkel de rol van grensbewoners typeert. Vanuit een humanistische visie spitst deze kritiek zich toe op de afwezigheid van dialoog in Schinkels beschouwingen over de sociale realiteit. Grensbewoners zijn namelijk ook potentiele bruggenbouwers die op constructieve wijze met culturele verschillen en sociale conflicten om kunnen gaan. Tot slot pleit Schreurs voor straathumanisme waarin verbindende vormen van strijdigheid tussen mensen uit verschillende sociale en culturele achtergronden gecreëerd kunnen worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website