Magazine Logo

Geestelijk verzorger als grensganger

drs. Norbert D. de Kooter

Waardenwerk

In de bijdrage van Theo WA. de Wit, getiteld Geestelijke weerbaarheid in het werken met gedetineerden, beschrijft hij de geestelijk verzorgers bij justitie als 'grensgangers'. Vanuit mijn werk als humanistisch geestelijk verzorger bij defensie denk ik dat dit een waardevolle notie kan zijn aan de hand waarvan we de geestelijke verzorging verder kunnen doordenken. Iets dat hard nodig is in een tijd waarin de 'oude' legitimering van geestelijke zorg steeds minder weerklank lijkt te vinden in de samenleving. De Wit komt op het begrip 'grensganger' naar aanleiding van een voordracht van Erik Borgman1 waarin deze de waarde van geestelijke verzorging bij justitie op uitsluitend christelijke noties baseert. Met deze bijdrage wil ik onderzoeken in hoeverre het begrip 'grensganger', los van de exclusieve christelijke invulling verstaan kan worden en is toe te passen op andere werkvelden van geestelijke verzorging (GV). Ik zal laten zien dat er meer benaderingen mogelijk zijn die recht doen aan de menswaardigheid van gedetineerden en andere groepen mensen die om wat voor reden ook buiten de samenleving dreigen te worden geplaatst en dat een exclusief-christelijke legitimering van dit 'andere' perspectief, dat onder anderen ook door geestelijk verzorgers wordt beoogd, daarbij contraproductief werkt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website