Magazine Logo

Redactioneel

Rozemarijn Esselink

Participatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstelondersteunende zorg staan prominent op de agenda van ggz-instellingen. De zomeraflevering van dit tijdschrift gaat over deze thema's. Het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) vindt dat de transformatie naar herstelgeoriënteerde programma's en processen geleid moet worden door ervaringsdeskundigen uit de internationale herstelgemeenschap (reisverslag Wilma Boevink, zie website). Ook het Landelijk steunpunt LIVE had als doel de inzet van ervaringsdeskundigen in ggz-instellingen te versterken om daarmee de transformatie naar herstelondersteunende zorg te faciliteren. Nicole van Erp e.a. brengen vernieuwende en effectieve praktijken op het terrein van ervaringsdeskundigheid in kaart en beschrijven belemmeringen en succesfactoren. Hoe gewenst en vanzelfsprekend het ook lijkt, het invoeren van herstelondersteunende zorg verloopt in de praktijk erg moeizaam. Evidence based rehabilitatie benaderingen komen onvoldoende van de grond. Hulpverleners stellen veelal andere prioriteiten en ondersteunen cliënten vaak niet bij hun herstelproces. Tom van Wel e.a. van Altrecht-ABC munten het begrip 'herstelondermijnende reflexen'. Zij onderscheiden vier typen, die doorgaans vermomd zijn als goede bedoelingen. Dat maakt het ook zo moeilijk om ze te herkennen. De auteurs presenteren vier manieren om alert te worden op herstelondermijnende reflexen in uw instelling of team. De cursus 'Herstellen doe je zelf', in 1996 ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en professionals, werd aangeboden aan cliënten uit de maatschappelijke opvang (Han-neke van Gestel e.a.). De cursus 'digitaal werken aan je herstelverhaal' vormt een goede aanvulling op herstelwerkgroepen (Gerda Scholtens). In de rubrieken: rehabilitatie, herstel en zelfregulatie tegen de achtergrond van beleidsontwikkelingen zoals de wmo, de participatiewet en ambulantisering van de zorg. Lees in Praxis hoe herdershond Luna het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie veilig maakte. En de grondslagen van het Fountainhouse Clubhuismodel; meer over de Nederlandse variant in het volgende nummer. De foto's in deze aflevering maken deel uit van de tentoonstelling 'De geest geportretteerd' in Museum Het Dolhuys in Haarlem. In een serie van ruim dertig werken heeft Koos Breukel de laatste bewoners van de Valeriuskliniek in Amsterdam gefotografeerd. Het zijn portretten van patiënten, behandelaars en bestuursleden. De tentoonstelling is nog te zien tot 7 september. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website