Magazine Logo

Ambulantisering in Utrecht: respijtzorg in de wijk

MICHIEL EMMELOT, KEES LANGERAK EN SONJA VAN ROOIJEN

Participatie

In de stad Utrecht wordt vanuit Altrecht GGZ sinds 2009 gewerkt met het FACT-model, Flexibele Assertive Community Treatment. Er zijn vier FACT-teams met elk hun eigen werkgebied. Om nog sterker in te zetten op ambulantisering is er sinds 2012 het FACT Centrum Utrecht, een uitnodigende plek waar cliënten in overleg met hun behandelaar 7 x 24 uur een beroep op kunnen doen. Mede geïnspireerd op de Italiaanse psychiatrie in Triëst biedt het FACT Centrum ondersteunende diensten aan cliënten van de FACT-teams, zowel klinisch als ambulant. In dit artikel beschrijven we de visie van waaruit wordt gewerkt door het team van het FACT Centrum en lichten toe welke diensten worden geboden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website