Magazine Logo

Zelfhulp in herstelgroepen - Een kwestie van politiek

Annette Plooy

Participatie

Zelfhulp is een van de kernactiviteiten van de cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg. Niet alleen als aanvulling op psychiatrische zorg en een mogelijkheid tot langdurige ondersteuning, maar vooral ook in het kader van emancipatie, zowel ten opzichte van de reguliere hulpverlening als ten opzichte van maatschappelijke marginalisering. Zelfhulp is een onafhankelijkheidsverklaring. En zij is een bewijs van de eigen deskundigheid, waarmee de hiërarchie tussen patiënt en hulpverlener in een ander daglicht komt te staan. Dit politieke aspect van zelfhulp komt het sterkst tot uitdrukking in de cliënt-gestuurde herstelprogramma's en -cursussen, met name in het programma van hee. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website